شخصیت امام رضا غیر قابل توصیف است

 
 

شخصیت امام رضا غیر قابل توصیف است

شخصیت امام رضا غیر قابل توصیف است آیت الله سیدان با بیان اینکه شخصیت امام رضا(ع) غیر قابل توصیف است، گفت: این امام همان حق سرپرستی بر مردم داشته و از نظر جهات علمی ، اخلاقی و عملی در جایگاه بلندی قرار دارد و دریک کلام او عالم آل محمد است.