شرایط تداوم انقلاب اسلامی

 
 

شرایط تداوم انقلاب اسلامی

یکی از مهم‏ترین عوامل حفظ و تداوم هر پدیده‏ای، حفظ عوامل ایجاد و تشکیل دهنده آن پدیده است و این امر در خصوص انقلاب اسلامی ایران نیز صادق می‏باشد. مهم‏ترین و اساسی‏ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی، قیام مردم برای خدا بود و این نکته حساسی است که از دید غربی‌ها و سیاست مآبان مادی‏گرا خارج و از حیطه تفکر محدود آنان بیرون و برای آنها واژه‏ای نامفهوم است. شرایط تداوم انقلاب اسلامی تاریخ جهان پر از حوادث، رویدادها و انقلابهایی است که هر کدام آثاری مثبت یا منفی به دنبالبیشتر بخوانید