شعار تبلیغی اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان

 
 

«رمضان فرصت بندگی، خدمت و جهاد» شعار تبلیغی اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان

حجت الاسلام مشیری از تعیین شعار رمضان فرصت بندگی و خدمت و جهاد به عنوان محور برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان امسال و ارائه ویژه نامه تبلیغی آن خبر داد. حجت الاسلام محمدهادی مشیری، دبیر کمیته علمی اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، پیرامون انتخاب عنوان تبلیغی رمضان و ویژه نامه تبلیغی این ماه گفت: رمضان فرصت بندگی و خدمت و جهاد را به عنوان سرلوحه خدمات و برنامه های اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان قرار دادیم وبیشتر بخوانید