شناخت تهدیدات انقلاب لازمه عدم انحراف است

 
 

ظالم به حق مردم رسوا می شود | شناخت تهدیدات انقلاب لازمه عدم انحراف است

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که بررسی خطرهایی که انقلاب را تهدید می کند ضروری است، گفت: کسانی که با اعمال خود به مردم ظلم کردند رسوا خواهند شد.