شهریه طلاب

 
 

اعتقاد به تحول فرهنگ عمومی حوزه شود/ ارائه پیشنهاد هدفمند کردن شهریه طلاب

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان این کارشناسان و صاحب نظران برجسته حوزوی باید دغدغه های و مطالبات رهبر معظم انقلاب از حوزه های علمیه را مورد بررسی قرار دهند، گفت: راهکارهایی که برای عملیاتی کردن انتظارات ایشان به ذهن می رسد را باید جمع آوری کرد.