شیعه تراز اهل بیت اسیر دنیا و نفس اماره نیست

 
 

شیعه تراز اهل بیت اسیر دنیا و نفس اماره نیست

دبیر اتاق تبلیغ خراسان: شیعه تراز اهل بیت اسیر دنیا و نفس اماره نیست دبیر اتاق تبلیغ خراسان گفت: امام زمان(عج) و اهل بیت از کسی راضی هستند که راه خدا را یاری کرده، دنیا پیش آن فرد کوچک باشد و دنبال هوای نفس و پیروی از شهوات و امیال نباشد.