شیوه‏‌های تبلیغی حضرت موسی(علیه السلام)

 
 

شیوه‏‌های تبلیغی حضرت موسی(علیه السلام)

پیش‌نیازهای تبلیغ شاید بتوان سیر کلی دعوت هریک از انبیاء الهی، سه مرحلۀ «تعلیم و پند و اندرز»، «انذار و گوشزد کردن عذاب‌ها» و «مجازات و پاک‏سازی» را در بر داشته و آنان در مواقع مورد نیاز، عملکرد خاصی داشته‌‏اند؛ در این میان حضرت موسی(علیه السلام) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در مسیر تبلیغ دین از همۀ مراحل دعوت، بهره جُسته و شیوه‏‌های تبلیغی مختلفی را در جذب و هدایت مردم به کار گرفته است. شیوه‏‌های تبلیغی حضرت موسی(علیه السلام) محسن ملاحسینی قطرمی مقدمه اگر انسان‌های روی زمینبیشتر بخوانید