ضرورت استفاده از ظرفیت یادواره شهدا برای نشر معارف اسلامی

 
 

ضرورت استفاده از ظرفیت یادواره شهدا برای نشر معارف اسلامی

ضرورت استفاده از ظرفیت یادواره شهدا برای نشر معارف اسلامی حضرت آیت الله علوی گرگانی شهادت در راه خدا را هنری بی بدیل برشمرد و تأکید کرد که باید از ظرفیت یادواره های شهدا برای نشر معارف اصیل انقلاب اسلامی استفاده شود.