ضرورت ایجاد رشته های تخصصی تبلیغ با توجه به نیازهای روز جامعه

 
 

ضرورت ایجاد رشته های تخصصی تبلیغ با توجه به نیازهای روز جامعه

حجت الاسلام فردوسی پور با اشاره به پیگری در جهت ایجاد کدهای رشته های تخصصی تبلیغ در حوزه علمیه، گفت: امیدواریم با تصویب این طرح و حضور طلبه های مبلغ جوان و نوجوان در عرصه های تبلیغ به ویژه تبلیغ نوین بتوانیم راهکارهای خوبی را برای حل مشکلات جامعه عرضه کنیم.