ضرورت ترویج فرهنگ پذیرایی مردمی از زائران امام هشتم

 
 

ضرورت ترویج فرهنگ پذیرایی مردمی از زائران امام هشتم

آیت الله علم الهدی تأکید کرد؛ ضرورت ترویج فرهنگ پذیرایی مردمی از زائران امام هشتم نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: نهاد‌ها و ارگان ‌ها به تنهایی نمی ‌توانند از عهده این کار برآیند و فرهنگ پذیرایی از زائران باید در بین آحاد مردم ترویج پیدا کند.