ضرورت مقاومت در برابر هجمه های دشمن با استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگ اسلامی

 
 

ضرورت مقاومت در برابر هجمه های دشمن با استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگ اسلامی

آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرد؛ ضرورت مقاومت در برابر هجمه های دشمن با استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگ اسلامی حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که در برابر هجمه های دشمن باید از ظرفیت عظیم فرهنگ اسلامی همانند اربعین، عاشورا و امثال آن استفاده کرد، گفت: دشمنان سعی دارند با شبهات بنیان اعتقاد و با ترویج فحشا بنیان اخلاق را متزلزل کنند.