طرح «عالم خانواده»

 
 

تأکید آیت الله موسوی جزایری بر اجرای طرح «عالم خانواده»

نماینده ولی فقیه در خوزستان جزایری خواستار اجرای طرحی با عنوان «عالم خانواده» و گفت: پزشک خانواده خوب است اما جامعه نیاز به طرح «عالم خانواده» نیز دارد و باید به این موضوع اهمیت دهیم.