طرح عمومی تحول سلامت اجرا شود

 
 

مردم نباید دغدغه هزینه درمان را داشته باشند/طرح عمومی تحول سلامت اجرا شود

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر اجرای عمومی طرح تحول سلامت تصریح کرد که مردم و بیماران نباید دغدغه هزینه های درمان را داشته باشند.