طلاب جوان با خرافات مبارزه کنند

 
 

طلاب جوان با خرافات مبارزه کنند

  همزمان با آغاز سال تحصیلی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی از طلاب و فضلای جوان خواست که با خرافات مبارزه کنند.