طلبه های مشهدی در خط مقدم مبارزه با کرونا

 
 

طلبه های مشهدی در خط مقدم مبارزه با کرونا| غسل و کفن جانباخته ها

طلبه های مشهدی با حضور در غسالخانه آرامستان امام رضا(ع) و غسل افرادی که بر اثر ابتلا با کرونا جان باخته، جلوه ای دیگر از ایثار و خط شکنی قشر روحانیت را به نمایش گذاشتند.