عزاداری برای اهل بیت باید همراه با پیروی از ایشان باشد

 
 

عزاداری برای اهل بیت باید همراه با پیروی از ایشان باشد

دبیر اتاق تبلیغ خراسان: عزاداری برای اهل بیت باید همراه با پیروی از ایشان باشد حجت الاسلام مشیری گفت: اگر ما اهل بیت را الگویی از انسان های کامل می دانیم باید رهرو ثابت قدم ایشان باشیم؛ وگرنه این عزاداری ها و این گریه ها نمی تواند ما را تطهیرکند.