عزت اسلامی با جهاد و مقاومت تحقق پیدا می کند

 
 

عزت اسلامی با جهاد و مقاومت تحقق پیدا می کند

حضرت آ‌یت الله نوری اشاره به اینکه انقلاب ایران مردم مسلمان جهان را بیدار کرد، گفت: امیدواریم همه مسلمانان با یکدیگر متحد شوند چرا که این اتحاد می تواند دیگر مردم را متحد کند و اگر متحد شویم قطعا آینده دنیا با ما خواهد بود.