عضویت در فیس بوک

 
 

دلیل حرمت عضویت در فیس بوک

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی درباره علت حرمت عضویت در فیس بوک تاکید کرد: فیس بوک مانند شهر بى در و دروازه‌اى است که همه کس از دانشمندان و افراد نخبه گرفته تا دزدان و شیادان و کلاهبرداران و کسانى که به انواع فساد آلوده‌اند؛ در آن حضور دارند.