عضو اتاق تبلبغ خراسان

 
 

۴ ویژگی قرآنی امام خمینی

شهدای راه امام هم روحیه جهادی داشتند و اهل صبر و مقاومت بودند؛ گرسنگی، تحریم و جنگ چیزی نیست که ما را از پای در بیاورد، هیچ یک از اینها امام خمینی را از پای در نیاورد.


توقف ازدیاد نسل به بهانه مشکلات اقتصادی سوء ظن به خداوند است

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه توقف ازدیاد نسل به بهانه مشکلات اقتصادی سوء ظن به خداوند است، گفت: مرد بر اعضای خانواده ولایت دارد.


با مواسات با نیازمندان شاکر نعمت های الهی باشیم

حجت الاسلام نظافت با بیان این که مواسات رزق الهی است، گفت: شکر نعمت های خداوند این است که اهل مواسات با نیازمندان باشیم.