عضو شورای عالی حوزه

 
 

حراست طلاب از دین بدون اطلاعات روز بی‌اثر است

آیت‌الله سید محمد غروی با هشدار نسبت به گسترش تهاجم فرهنگی و لزوم اشراف طلاب به اطلاعات روز گفت: حراست طلاب از آرمان‌های دینی بدون اطلاعات روز بی‌اثر است.


عضو شورای عالی حوزه : علما هجمه‌های دشمنان را رصد و خنثی می‌کنند

  عضو شورای عالی حوزه با تاکید بر این که علما هجمه های دشمنان را رصد و خنثی می کنند، تاکید کرد: نقش و جایگاه علامان دینی در ترویج و حراست از دین بی همتاست.