عضو هیئت امناء اتاق تبلیغ

 
 

تحجر در حوزه های علمیه از هر خطری بیشتر است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تحجر در حوزه های علمیه از هر خطری بیشتر است، باید با همه قدرت با مبلغان تحجر و عوامل و شیعیان انگلیسی مبارزه کرد.


روحانیت اجازه نفوذ فکری و فرهنگی را به دشمن ندهد

روحانیت اجازه نفوذ فکری و فرهنگی را به دشمن ندهد نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: امروز دشمن با یک برنامه حساب شده در خط براندازی معارف اهل بیت برآمده، چون به این نتیجه رسیده اند که معارف شیعه با جهانخواری استکبار سر سازش و تعامل ندارد.


گزارش عمر شیعیان اهل بیت، تجلی هماهنگی با سیره ائمه معصومین است

مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی آستان قدس رضوی با درجه بندی مراتب معرفت امت اسلامی نسبت به عظمت ائمه اطهار گفت: عده ای از دسته عاشقین با معرفت اهل بیتند که گزارش عمرشان تجلی هماهنگی با خط سیر آنان است.