عقلانیت

 
 

آیت الله جوادی آملی: عقلانیت وحیانی در حوزه های علمیه تقویت شود

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به لزوم تقویت و گسترش عقلانیت وحیانی در حوزه تأکید کرد که فلسفه تنها علم فهم صفات ذات و فعل خدا است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در پیام تصویری به نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و هفدهمین گردهمایی اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی که شامگاه چهارشنبه از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد، با بیان این که فعالیت های گسترده مجمع عالی حکمت اسلامی جزو برکات خدای متعال برایبیشتر بخوانید