عقل

 
 

دوست هر کس عقلش و دشمنش نادانى اوست

یکى از یاران امام خمینى ( ره ) نقل مى کند که در یکى از روزهاى اقامت امام ( ره ) در مدرسه علوى ، سیدى همراه با فردى که پالتو و عرقچینى داشت ، خیلى متأثر ، ناراحت و وحشت زده و با چهره اى زرد به مدرسه آمدند و به من که مسئول انتظامات بودم گفتند : « علیه امام ( ره ) جادو و سحر شده ، ممکن است ایشان مریض شوند و مثل شمع آب شوند . ما دعا و وردى که سحر را باطل مىبیشتر بخوانید


دین بدون عقل و عقل بدون دین خطرناک است

  حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی گفتند: ما می خواهیم علم در کنار دین و دینی در کنار علم داشته باشیم زیرا دین بدون عقل و عقل بدون دین هر دو خطرناک هستند.