علمای شیعه،فقه جدید،فقه جعفری(ع)، مفتی،دانشگاه الازهر

 
 

نظرات مفتیان الازهر در خصوص فقه جعفری

اگر کسی گمان برد که فقه امام صادق(ع)، فقه شیعه است، خطا کرده است، چرا که ایشان فرزند رسول­الله(ص) است و فقه ایشان اختصاص به شیعه ندارد، پیشنهاد می­کنم که فقه امام صادق(ع) به دقت مطالعه شود تا نیازهای بشر امروزی برطرف گردد.