علم استعماری جایی در اسلام ندارد

 
 

سازندگان بمب اتمی جهل را بالا می برند | علم استعماری جایی در اسلام ندارد

حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که علم باید سعادت بشر را تأمین کند، گفت: علمی که سبب استعمار، استثمار و ظلم کردن به دیگران شود در اسلام مطلوب نیست.