علم غیر دینی نداریم

 
 

رشد حوزه های علمیه مرهون علامه طباطبایی است /علم غیر دینی نداریم

حضرت آیت الله جوادی آملی، رشد و تعالی امروز حوزه های علمیه را مرهون تلاش های بزرگانی همچون علامه طباطبایی دانست و تاکید کرد: مرحوم علامه طباطبایی این گونه بود که همه چیز را الهی می دید و این گونه شد که تبدیل به چشمه جوشان نور شد.