عمل به دستورات قرآن کریم همه مشکلات بشر را حل می کند

 
 

عمل به دستورات قرآن کریم همه مشکلات بشر را حل می کند

رهبر معظم انقلاب با بیان این که قواعد زندگی باید با قرآن منطبق شود، گفتند: اگر جوامع بشری به دستورات قرآن عمل کنند بدون تردید همه مشکلات حل خواهد شد.