غربت مدینه

 
 

سلام اشک بر پیامبر رحمت و غربت مدینه

آلفونس دولامارتین، شاعر و نویسنده بزرگ فرانسوی می‌گوید: «اگر بزرگی هدف، کمی وسایل و عظمت نتیجه را برای یک نابغه بشری مقیاس بگیریم، در تاریخ نظیری مانند حضرت محمد(ص) نمی‌توان یافت. وی در یک‌سوم اراضی مسکونی امپراتوری‌ها؛ ارتش‌ها، قوانین، خاندان‌ها و توده‌های بزرگ بشری را به حرکت درآورد. بیشتر و با عظمت‌تر از آن، این است که عقل‌ها، اندیشه‌ها، عقیده‌ها و روان‌ها را به نهضت درآورد.» شخصیت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام دارای ابعاد وسیع و والایی است. شخصیتی که تمامی ملک و ملکوت، اماکن و ازمنه به برکت وجود باعظمت اوبیشتر بخوانید