غلبه اقتصاد بر فرهنگ

 
 

نماینده مردم مشهد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هشدار داد :غلبه اقتصاد بر فرهنگ در طرح بهسازی حریم رضوی

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نطق میان‌دستوری خود که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، گفت: پروژه نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم صددرصد فرهنگی است اما در حال تبدیل شدن به یک پروژه اقتصادی است.