غیبت

 
 

مانند زنبور عسل زندگی کنیم

  غیبت کردن در دین ما امری مذموم محسوب می‌شود و روایت‌های بسیاری در نهی از این کار وجود دارد، اما باز هم شاهد هستیم هنگامی که گروهی مرد یا زن دور هم جمع می‌شوند، یکی از پایه‌های اصلی صحبت‌های آنان غیبت کردن از دیگران است.


کار حوزه و دانشگاه با سواد شدن است/ غایب اصلی ما هستیم نه امام زمان

آیت‌الله جوادی آملی: حضرت آیت‌الله جوادی آملی، گفت: ما وظیفه‌ای داریم و وظیفه ما باسواد شدن است و عملِ باسوادی است، کار حوزه و دانشگاه این است، کار توده مردم هم جای دیگر است.