فتنه بزرگ

 
 

فتنه بزرگ دشمنان کم رنگ جلوه دادن امر به معروف و نهی از منکر است

 امام جمعه موقت تهران گفت: فتنه ۸۸ از همان فتنه های گمراه کننده بود، فساد سه هزار میلیارد دلاری، ریشه در عدم تعمیق مبانی اعتقادی و باورهای دینی است و از فتنه های بزرگ دشمنان اسلام، کم رنگ جلوه دادن امر به معروف و نهی از منکر است.