فتوای آیت‌الله سیستانی درباره غسل و کفن متوفیان کرونا

 
 

فتوای آیت‌الله سیستانی درباره غسل و کفن متوفیان کرونا

آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجعیت عالی دینی عراق به پرسش‌هایی که درباره متوفیان بر اثر کرونا به دفتر ایشان ارسال شده بود، پاسخ دادند.