فرار نخبگان حوزه

 
 

فرار نخبگان حوزه هشداری برای تصمیم گیران و مسؤولان است

عضو تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم به طرح‌های بلند مدت و کوتاه مدتی که با توجه به مطابات رهبر معظم انقلاب از حوزه‌های علمیه به نظر می رسد، گفت: نباید به بهانه کارهای بلند مدت از مطالبات فوری غافل شویم.