فرهنگ دینی

 
 

ترویج فرهنگ دینی در حاشیه شهر مشهد؛ اولویت اول سازمان تبلیغات اسلامی‌

گروه اجتماعی: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مشهد به‌دلیل داشتن ظرفیت بالای زائران یک فرصت پر از نیاز تبلیغی است، بنابراین برای پاسخگویی به این نیاز تمام نهادهای فرهنگی باید حضور داشته باشند. حجت‌الاسلام سید‌محمود مرویان‌حسینی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مشهد به‌دلیل داشتن ظرفیت بالای زائران یک فرصت تبلیغی به شمار می‌رود، بنابراین برای پاسخگویی به این نیاز تمام نهادهای فرهنگی باید حضور داشته باشند. مدیر‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در خراسان رضوی به برکت نگاه پشتیبانانه مراجع عظام تقلید، دغدغه‌های فراوان تبلیغی، حمعیت بیشبیشتر بخوانید


جایگاه فرهنگ دینی در بودجه سال جاری /راه مبارزه با تهاجم فرهنگی بودجه کلان است/تقویت حوزه ضامن امنیت/شأن فرهنگ را در بودجه حفظ کنیم/فرهنگ را فقط در موسیقی نبینیم/هزینه کردن در فرهنگ سرمایه است/دشمن برای جوانان برنامه دارد

 جایگاه فرهنگ دینی در بودجه سال جاری /راه مبارزه با تهاجم فرهنگی بودجه کلان است/تقویت حوزه ضامن امنیت/شأن فرهنگ را در بودجه حفظ کنیم/فرهنگ را فقط در موسیقی نبینیم/هزینه کردن در فرهنگ سرمایه است/دشمن برای جوانان برنامه دارد