فرهنگ ولایت و غدیر را در سراسر جهان گسترش و نشر دهیم

 
 

فرهنگ ولایت و غدیر را در سراسر جهان گسترش و نشر دهیم

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با اشاره به این که باید ولایت اهل بیت(ع) را در سراسر جهان گسترش و نشر دهیم، گفت: وعده خدا است که دین خود را در پرتو ولایت در دنیا نشر می‌ دهد.