فساد زیبنده نظام اسلامی نیست

 
 

فساد زیبنده نظام اسلامی نیست | به جای دشمن به جوانان اعتماد کنیم

آیت الله رئیسی گفت: باید اجازه داد فساد در هیچ کجای نظام اسلامی لانه نکند و باید با ظلم و تبعیض مبارزه کنیم.