فضا

 
 

جهان را از فضای قرآنی حوزه متنعم کنیم

  اگر پژوهشگران مراکز پژوهشی حوزه بتوانند با یک حرکت منسجم اهدافی را برای خود ترسیم و تبیین کنند تا آنچه را که می‌توانند به منصه ظهور برسانند نه تنها ایران اسلامی بلکه جهان از فضای قرآنی حوزه متنعم خواهد شد.    مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت:‌ نمایشگاه قرآن فرصتی طلایی و ارزشمند است که باید از آن در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی خانواده‌ها با معارف و تعلیمات آن استفاده کرد.