فعالان فرهنگی مشهد

 
 

دبیر اتاق فکر تبلیغ در جمع فعالان فرهنگی مشهد :سبک زندگی اسلامی از عرصه نظر و فکر آغاز و به عرصه رفتار و عمل ختم می شود.

  حجت الاسلام محمدهادی مشیری، دبیر اتاق فکر تبلیغ در جمع فعالان فرهنگی مشهد، با اشاره به مبحث سبک زندگی اسلامی  گفت: سبک زندگی اسلامی از عرصه نظر و فکر آغاز و به عرصه رفتار و عمل ختم می شود. وی افزود: در حوزه نظر اعتقادات اصیل اسلامی شامل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت موجب تاثیرگزاری عمیق در حوزه عمل بر رفتار انسان می شود. دبیر اتاق فکر تبلیغ بیان داشت: در حوزه عمل و رفتار هم اسلام با ارائه راهکار هایی سبک زندگی اصیل خود را که مبتنیبیشتر بخوانید