فعالان فرهنگی

 
 

انتقاد از مقطعی بودن برنامه‌های فرهنگی در ماه مبارک رمضان;تب رمضان در فعالان فرهنگی زود فروکش می‌کند

همه ساله در مناسبت‌های خاصی نظیر ماه مبارک رمضان و محرم و صفر، احساس تکلیف باعث می‌شود که متولیان امور فرهنگی و حتی کسانی که از دور دستی بر آتش دارند، وارد عرصه فرهنگ شوند و موجی فرهنگی را در جامعه به راه بیندازند. موجی که بیشتر شبیه جزر و مد است و تداوم آن می‌تواند بنیان‌های فرهنگی را در جامعه، دست‌خوش تحولات مثبت بسیاری کند.