فعالیت جهادی ۲۰۰ طلبه مشهدی برای مقابله با کرونا

 
 

فعالیت جهادی ۲۰۰ طلبه مشهدی برای مقابله با کرونا

۲۰۰ طلبه در غالب گروه‌های جهادی در مشهد به انجام فعالیت‌های مختلف در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا می‌پردازند.