فعالیت روحانیان مساجد برای مقابله با کرونا

 
 

فعالیت روحانیان مساجد برای مقابله با کرونا

حجت الاسلام علیزاده از بسیج برای مقابله با کرونا خبر داد و گفت: روحانیون مساجد به همراه گروه های جهادی برای پیشگیری و مبارزه با کرونا در سطح شهرستان اهتمام دارند.