فقاهت کیان شیعه است

 
 

فقاهت کیان شیعه است| پاسخ به دو شبهه اخیر وهابیت

حضرت آ‌یت الله سبحانی با بیان این که فقاهت کیان شیعه است، گفت: باید در حوزه صدها مجتهد جامع الشرایط وجود داشته باشد که این موضوع نیازمند همت و تلاش بیشتر در این زمینه است.