فمینیسم

 
 

حامیان فمینیسم در ایران به کجا وصل هستند

جریان فمینیستی ایرانی که شبکه بین المللی زرسالار صهیونیست کارگردان آن است، آنچه می‌شناسد پول و حاکمیت است و آن چیزی را ارزش می‌داند که برایش خلق قدرت کند. یکی از برکات انقلاب اسلامی توجه به جایگاه و نقش زن در خانواده و اجتماع بوده است، به طوری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره زن و دفاع از حقوق زنان فعالیت‌های زیادی شده است و جایگاه واقعی زن به جامعه جهانی نشان داده شد، پیشقراول این حرکت، امام راحل(رضوان الله تعالی علیه) بودند. زن مسلمان ایرنی در سال هایبیشتر بخوانید