«قاضی القضات» جدید را بهتر بشناسیم

 
 

«قاضی القضات» جدید را بهتر بشناسیم

رئیس جدید قوه قضاییه آذرماه سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در خانواده‌‌ای روحانی در شهر مشهد و در محله نوغان دیده به جهان گشود. او در ۵ سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد …