قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام

 
 

از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد؛ آیین نامه اجرایی “قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام”

از سوی رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی “قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” ابلاغ شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، از سوی رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی “قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” ابلاغ شد. متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران   در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظامبیشتر بخوانید