قدرت

 
 

آیت‌الله‌العظمی مظاهری: برای به قدرت رسیدن دیگران خود را جهنمی نکنیم

    حضرت آیت‌الله مظاهری گفتند: وای به حال افرادی که برای تأمین دنیای دیگران و برای به قدرت رساندن آنان، با گناهان بزرگی مثل تهمت، اهانت و تخریب شخصیّت رقبا، خود را جهنّمی می‌کنند.  حضرت آیت‌الله مظاهری در درس اخلاق هفتگی، خود در مسجد حکیم اصفهان، ماه‌های رجب، شعبان و رمضان را بهار تهذیب نفس و مقدّمۀ ظهور نور خداوند متعال در دل آدمیان برشمرد و تأکید کردند: اهل معرفت، پس از طیّ مدارج عرفانی و منازل اوّلیۀ سیر و سلوک، ماه رجب را به تهذیب نفس و خودسازیبیشتر بخوانید