قرارگاه فرهنگی پیشگیری از کرونا در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

 
 

قرارگاه فرهنگی پیشگیری از کرونا در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

حجت الاسلام سبزیان گفت: قرارگاه فرهنگی پیشگیری و مقابله با کرونا با هدف ترغیب مردم به ماندن در خانه و راه‌اندازی پویش «خانواده کتابخوان» تشکیل شد.