لبیک همگانی به ندای الهی

 
 

لبیک همگانی به ندای الهی

در احکام اسلام به جنبه‌هاى عقیده و ایمان، عقل و ضمیر، عواطف و احساسات، مصلحت و خیر، راحتى و آسایش و به توان روحى و جسمى بشر توجه شده است.