لحظه‌ای عظیم و عزیز در تاریخ هستی

 
 

دحو الارض؛ لحظه‌ای عظیم و عزیز در تاریخ هستی

  این روز یکی ازمواقفی است که هم به مناسبت رویداد مهم هستی بخش و هم وقایعی که در آن رخ خواهد داد، بخشی از لحظات خاطره انگیز و حساس تاریخ بشر به شمار می‌آید که روزه داری و عبادت در آن بسیار موکد است.