لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی برای تبلیغ و نشر معارف

 
 

لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی برای تبلیغ و نشر معارف

اعضای هیأت رییسه جامعه مدرسین با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و شرایط بیماری کرونا، بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای تبلیغ و نشر معارف تأکید کردند.